ผู้แทนกองทัพอากาศ เข้าร่วมการแถลงข่าวการจัดกิจกรรม “หนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ ๒๕๖๓”

นาวาอากาศเอก ณรัฐ บุญประเสริฐ ผู้อำนวยการกองบรรเทาสาธารณภัย สำนักนโยบายและแผน กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

เป็นผู้แทนกองทัพอากาศ เข้าร่วมการแถลงข่าวการจัดกิจกรรม “หนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ ๒๕๖๓” จัดโดย สำนักงานบรรเทาทุกข์ และ

ประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับกองทัพอากาศ พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน จะกำหนดจัดกิจกรรม

บรรเทาภัยหนาวครั้งนี้ ในพื้นที่จังหวัดเลย ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๐ ธ.ค.๖๒ 

ทั้งนี้ กองทัพอากาศ ให้การสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าว ประกอบด้วย ๑.วันอังคารที่ ๑๗ ธ.ค.๖๒ สนับสนุนอากาศยานลำเลียงแบบ C-130

สำหรับลำเลียงสิ่งของบรรเทาทุกข์ เครื่องห่มกันหนาว และรับ-ส่ง เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งศิลปินดารา เส้นทาง

ดอนเมือง - ท่าอากาศยานเลย - ดอนเมือง และ ๒.สนับสนุนผ้าห่มกันหนาวกองทัพอากาศสำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว

จำนวน ๔๐๐ ผืน เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมชั้น ๖ สำนักงานบรรเทาทุกข์ และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

 

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. บริการกำลังพล ทอ.
 3. บริการประชาชน
 4. โฆษก กองทัพอากาศ
 5. Press Release
 • A20200121
  พิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพอากาศ (พสบ.ทอ.) รุ่นที่ ๑๕
 • A20190207
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ บรรยายพิเศษให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพอากาศ รุ่นที่ ๑๔
 • A20200117
  กองทัพอากาศจัดการฝึกบุคคลท่ามือเปล่าตามคู่มือการฝึกพระราชทาน
 • A20200116
  กิจกรรมบรรเทาภัยหนาวให้แก่นักเรียนและพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
 • A20200113-2
  รองเสนาธิการทหารอากาศจีนเยี่ยมคำนับรองเสนาธิการทหารอากาศ
 • A20200113
  กิจกรรมช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยหนาว
 • D20200122
  การรับสมัครและสอบคัดเลือกนายทหารประทวน เลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร โควตานายทหารประทวนที่ใช้คุณวุฒิปริญาตรีปรับเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
 • D20191216
  สโมสรทหารอากาศ ขอเชิญสมาชิกชั้นสัญญาบัตร ประชุมใหญ่และเลี้ยงสังสรรค์ ประจำปี ๒๕๖๒
 • D20191107
  กรมข่าวทหารอากาศ จะเปิดรับสมัครนายทหารประทวนชาย สังกัด กองทัพอากาศ เพื่อสอบคัดเลือกเป็นเสมียนประจำสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศไทย ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
 • D20191029
  กรมสวัสดิการทหารอากาศ เปิดรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ ประจำปี ๒๕๖๓ (รุ่นที่๑/๖๓)
 • C20191225
  กองทัพอากาศ ขอเชิญร่วมสร้างพระพุทธรูปแห่งพุทธศตวรรษที่ ๒๖ พระพุทธศาสดาประชานาถ
 • C20200116
  ๑๘ มกราคม วันกองทัพไทย
 • C20200102
  กองทัพอากาศ ขอเชิญเที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติ กองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๓
 • C20200103
  กองทัพอากาศ ดำเนินการจัดทำสารคดีเทิดพระเกียรติ ๙๙ปี ชุด “พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ” พ.ศ.๒๕๖๒
 • C20191114
  กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
 • C20200102-3
  กองทัพอากาศ ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ ปี ๒๕๖๓
 • E20191202
  การฝึกบุคคลท่ามือเปล่า ตามคู่มือการฝึกพระราชทาน
 • E20191030
  ชี้แจงกรณีอดีตข้าราชการ ทอ.หลอกลวงเงินเพื่อฝากเป็น นจอ.