หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพอากาศ รุ่นที่ ๑๕

 

 - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝีกอบรมโครงการหลักสูตร พสบ.ทอ.รุ่นที่ ๑๕

 - กําหนดการพิธีเปิด โครงการฝึกอบรมหลักสูตร พสบ.ทอ.รุ่นที่ ๑๕ 

 พื้นที่จัดงาน พสบ.ทอ. ณ หอประชุมธูปะเตมีย์ กองบิน ๖

 

หมายเหตุ

- ติดตามรายละเอียดเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ทางกลุ่มไลน์ ผู้สมัคร พสบ.ทอ.รุ่นที่ ๑๕ หรือติดต่อสอบถาม

พ.อ.ท.ทนงศักดิ์ มีรัตน์ โทร. ๐๘ ๔๐๔๐ ๙๔๒๘