เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาและมอบใบรับรองการสำเร็จการศึกษาให้กับตัวแทนนายทหารนักเรียนหลักสูตรนายทหารกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ รุ่นที่ ๗

418708

 210507 0

418724

418726

418711

418712

418713

418714

418710

 418715

 210507

 210507 1

       พลอากาศโท ฐานัตถ์ จันทร์อำไพ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศเป็นประธานในพิธีปิดและมอบใบรับรองการสำเร็จการศึกษาให้กับตัวแทน นายทหารนักเรียน หลักสูตรนายทหารกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ รุ่นที่ ๗ ผู้มีผลการเรียนดีเด่น อันดับที่ ๑-๓ และผู้เสียสละและทำคุณประโยชน์เพื่อส่วนรวม ณ บริเวณโถงกลางหน้า สำนักงานผู้บัญชาการ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ (ชั้น๒) เมื่อวันที่ ๗ พ.ค.๖๔ เวลา ๑๐๓๐น.

       สำหรับหลักสูตรนายทหารกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ รุ่นที่ ๗ มีผู้เข้ารับการศึกษาชั้นยศ เรืออากาศตรี ถึง เรืออากาศเอก จากหน่วยต่างๆ ทั้งในที่ตั้งดอนเมืองและต่างจังหวัด จำนวน ๓๐ คน โดยมีระยะเวลาการศึกษา ๕ สัปดาห์ ระหว่างวันที่ ๒๕ มี.ค. ถึง ๗ พ.ค.๖๔ แต่ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ระลอกใหม่ จึงมีความจำเป็นที่ต้องปรับการเรียนการสอนเป็นวิธีออนไลน์ตั้งแต่วันที่ ๑๖ เม.ย.๖๔ และการเรียนการสอนก็สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี นายทหารนักเรียนทั้ง ๓๐ คน สำเร็จการศึกษา โดยมีผู้ที่ได้รับรางวัลผลการเรียนดีเด่น อันดับที่ ๑-๓ และผู้เสียสละและทำคุณประโยชน์เพื่อส่วนรวม ดังนี้
       ผลการเรียนดีเด่น ลำดับที่ ๑ ได้แก่
       เรืออากาศโท ประวีณ ศรีบริกิจ สังกัด กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ
       ผลการเรียนดีเด่น ลำดับที่ ๒ ได้แก่
       เรืออากาศโท ศิรส ฉายโอภาส สังกัด กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ
       ผลการเรียนดีเด่น ลำดับที่ ๓ ได้แก่
       เรืออากาศโท อดิศักดิ์ นพวงศ์ สังกัด กรมสารบรรณทหารอากาศ
       ผู้เสียสละและทำคุณประโยชน์เพื่อส่วนรวม ได้แก่
       เรืออากาศตรี วัชระ คชาวานิช สังกัด ศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศ
       นอกจากนี้ นายทหารนักเรียนหลักสูตรนายทหารกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ รุ่นที่ ๗ ยังได้มอบเครื่องพิมพ์อเนกประสงค์ให้กับหลักสูตรฯ เพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรฯรุ่นต่อไปในอนาคต
 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. บริการกำลังพล ทอ.
 3. บริการประชาชน
 4. โฆษก กองทัพอากาศ
 5. Press Release
 • A20210611
  กองทัพอากาศ ประกอบพิธีเนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันทิวงคต จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ “พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ”
 • A20210610
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ รับมอบใบอนุญาตนักบินทหาร ชั้น ๑
 • A20210609-5
  ผู้แทนกองทัพอากาศ วางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร
 • A20210609-4
  กองทัพอากาศสนับสนุนโครงการ “เชื่อมโยงสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร” ระหว่างจังหวัดระนอง และจังหวัดบุรีรัมย์ สู้ภัย COVID-19
 • A20210609-3
  ปลื้มปีติน้ำพระทัย สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระราชทานชุด PAPR
 • A20210609-2
  ผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ ตรวจเยี่ยมการทดสอบการใช้กำลังของกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๔ มิติทางอากาศ และอวกาศ
 • D20210601
  ห้องอาหารครัวหลวงจำหน่ายข้าวราดแกง ๒ อย่าง ๒๐ บาท
 • D20210528
  เปิดให้บริการห้องทันตกรรม ส่วนแยก บก.ทอ.
 • D20210323
  ประชาสัมพันธ์การแต่งกาย เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
 • D20210507
  รับสมัครข้าราชการกองทัพอากาศ เพื่อสอบคัเลือกเข้าบรรจุในบัญชีรายชื่อพร้อมเรียกปฏิบัติงาน (On Call List) ประจำปี ๒๕๖๕
 • D20210316
  ขอเชิญร่วมสมัครเป็น "ผู้ให้บริการ" ในแอปพลิเคชั่น Mr.Blue
 • D20210312
  โครงการอบรมกีฬาให้กับบุตร หลานข้าราชการ ทอ. และเยาวชนทั่วไปประจำปี ๒๕๖๔
 • D20210216
  ขอเชิญชวนกำลังพลกองทัพอากาศ รับสิทธิพิเศษในการจองพระรูปจำลองและเหรียญพระบิดาแห่งกองทัพอากาศ
 • D20210204
  เปิดให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวและการตรวจประวัติรับราชการ ณ ห้องบริการกำลังพล (ชั้น ๒ กพ.ทอ.)
 • C20210610
  แจ้งกำหนดการสอบวิชาการเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของกองทัพอากาศ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
 • C20210507
  ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์ COVID-19 และการฉีดวัคซีน
 • C20210607
  ฉีดวัคซีน COVID-19 เตรียมตัวอย่างไร
 • C20210501
  ขอเชิญชวนประกวดภาพถ่ายเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ในช่วงสงครามมหาเอเชียบูรพา ระหว่างปี พ.ศ.๒๔๘๔ - ๒๔๘๘
 • C20210514
  ขยายระยะเวลาให้บริการตรวจคัดกรอง COVID-19 ที่สนามกองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์)
 • C20210401
  รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
 • E20210607
  กองทัพอากาศชี้แจงการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุบริเวณวัดพระศรีมหาธาตุ พร้อมยืนยันค่าใช้จ่ายในการณาปนกิจศพเป็นราคาสวัสดิการและมีความเป็นธรรม