กองทัพอากาศ จัดครัวสนามเคลื่อนที่แจกอาหารกล่องพร้อมน้ำดื่ม เจลแอลกอฮอล์ และหน้ากากอนามัย บรรเทาความเดือดร้อนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-๑๙ ในพื้นที่เขตสายไหม จังหวัดกรุงเทพมหานคร

185707984 1918763688299897 7580306648631512205 n

186134201 1918763778299888 4603845383887777764 n

186482636 1918763871633212 5552271909371495822 n

185523806 1918763714966561 5455460799819882227 n

185725785 1918763791633220 9055505851502884036 n

186198516 1918763851633214 2376254386295966189 n

185768030 1918763908299875 1852014461417063911 n   

 

         กองทัพอากาศ จัดครัวสนามเคลื่อนที่แจกอาหารกล่องพร้อมน้ำดื่ม เจลแอลกอฮอล์ และหน้ากากอนามัย บรรเทาความเดือดร้อนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-๑๙ ในพื้นที่เขตสายไหม จังหวัดกรุงเทพมหานคร
        วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา พลอากาศโท ฐานัตถ์ จันทร์อำไพ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ พลอากาศตรี สมพร แต้พานิช ผู้อำนวยการสำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากกรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดตั้งครัวสนามเคลื่อนที่ ณ หมู่บ้านอัมพรเพลส ๒ เขตสายไหม จังหวัดกรุงเทพมหานคร และได้ประกอบอาหารปรุงสุก ร่วมกับ นางธัญนภัส มณีศรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตสายไหม เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-๑๙ จากนั้นได้ร่วมกันแจกอาหารกล่องพร้อมน้ำดื่ม เจลแอลกอฮอล์ และหน้ากากอนามัย ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ซึ่งจำกัดให้มีจำนวนประชาชนที่จะเข้ารับไม่เกิน ๒๐ คน และดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของทางราชการอย่างเคร่งครัด โดยการจัดตั้งครัวสนามเคลื่อนที่ของกองทัพอากาศ จะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป และจะดำเนินการสนับสนุนในพื้นที่อื่น ๆ ที่รับได้ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-๑๙ จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
        สำหรับการให้บริการครัวสนามเคลื่อนที่ในครั้งนี้ พลอากาศโท ฐานัตถ์ จันทร์อำไพ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ในฐานะโฆษกกองทัพอากาศ เปิดเผยว่า พลอากาศเอก แอร์บูล สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติโควิด-๑๙ จึงดำริให้กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศประสานหน่วยเกี่ยวข้องจัดตั้งครัวสนามเคลื่อนที่ เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกแจกจ่ายบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในชุมชนต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-๑๙ ที่อยู่บริเวณพื้นที่โดยรอบกองทัพอากาศวันละ ๗๐๐ ชุด โดยวันนี้เริ่มแจกจ่ายอาหารให้พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-๑๙ ณ หมู่บ้านอัมพรเพลส ๒ เขตสายไหม จังหวัดกรุงเทพมหานคร และในพื้นที่อื่น ๆ ในวันต่อไป พร้อมกันนี้ได้นำเจลแอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัยจำนวนหนึ่ง ที่รับการสนับสุนจากชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพอากาศมาแจกจ่ายให้แก่พน้องประชาชนด้วย
       ทั้งนี้ กองทัพอากาศพร้อมที่จะใช้กำลังพล ยุทโธปกรณ์ และทรัพยากรต่าง ๆ ของกองทัพอากาศ ในการช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน จากสถานการณ์วิกฤติในช่วงนี้ และขอให้พี่น้องประชาชนทุกคนมีสุขภาพกายและใจที่สมบูรณ์ ดูแลตัวเองและครอบครัวให้ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ที่ภาครัฐกำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อให้สถานการณ์คลี่คลายโดยเร็ว
 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. บริการกำลังพล ทอ.
 3. บริการประชาชน
 4. โฆษก กองทัพอากาศ
 5. Press Release
 • A20210611
  กองทัพอากาศ ประกอบพิธีเนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันทิวงคต จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ “พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ”
 • A20210610
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ รับมอบใบอนุญาตนักบินทหาร ชั้น ๑
 • A20210609-5
  ผู้แทนกองทัพอากาศ วางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร
 • A20210609-4
  กองทัพอากาศสนับสนุนโครงการ “เชื่อมโยงสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร” ระหว่างจังหวัดระนอง และจังหวัดบุรีรัมย์ สู้ภัย COVID-19
 • A20210609-3
  ปลื้มปีติน้ำพระทัย สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระราชทานชุด PAPR
 • A20210609-2
  ผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ ตรวจเยี่ยมการทดสอบการใช้กำลังของกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๔ มิติทางอากาศ และอวกาศ
 • D20210601
  ห้องอาหารครัวหลวงจำหน่ายข้าวราดแกง ๒ อย่าง ๒๐ บาท
 • D20210528
  เปิดให้บริการห้องทันตกรรม ส่วนแยก บก.ทอ.
 • D20210323
  ประชาสัมพันธ์การแต่งกาย เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
 • D20210507
  รับสมัครข้าราชการกองทัพอากาศ เพื่อสอบคัเลือกเข้าบรรจุในบัญชีรายชื่อพร้อมเรียกปฏิบัติงาน (On Call List) ประจำปี ๒๕๖๕
 • D20210316
  ขอเชิญร่วมสมัครเป็น "ผู้ให้บริการ" ในแอปพลิเคชั่น Mr.Blue
 • D20210312
  โครงการอบรมกีฬาให้กับบุตร หลานข้าราชการ ทอ. และเยาวชนทั่วไปประจำปี ๒๕๖๔
 • D20210216
  ขอเชิญชวนกำลังพลกองทัพอากาศ รับสิทธิพิเศษในการจองพระรูปจำลองและเหรียญพระบิดาแห่งกองทัพอากาศ
 • D20210204
  เปิดให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวและการตรวจประวัติรับราชการ ณ ห้องบริการกำลังพล (ชั้น ๒ กพ.ทอ.)
 • C20210610
  แจ้งกำหนดการสอบวิชาการเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของกองทัพอากาศ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
 • C20210507
  ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์ COVID-19 และการฉีดวัคซีน
 • C20210607
  ฉีดวัคซีน COVID-19 เตรียมตัวอย่างไร
 • C20210501
  ขอเชิญชวนประกวดภาพถ่ายเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ในช่วงสงครามมหาเอเชียบูรพา ระหว่างปี พ.ศ.๒๔๘๔ - ๒๔๘๘
 • C20210514
  ขยายระยะเวลาให้บริการตรวจคัดกรอง COVID-19 ที่สนามกองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์)
 • C20210401
  รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
 • E20210607
  กองทัพอากาศชี้แจงการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุบริเวณวัดพระศรีมหาธาตุ พร้อมยืนยันค่าใช้จ่ายในการณาปนกิจศพเป็นราคาสวัสดิการและมีความเป็นธรรม