ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ ปฏิบัติการเชิงรุกลงพื้นที่แจกชุดตรวจ ATK ให้แก่ข้าราชการทหารอากาศและครอบครัว พร้อมแจกข้อแนะนำการปฏิบัติตนในการป้องกัน-รักษาโรคติดเชื้อ COVID-19

274996380 2143164932526437 8424508329706022106 n

275006823 2143164799193117 2139682446588632980 n

275051068 2143164862526444 326886463475398759 n

275052423 2143164975859766 2264234744584969511 n

275075657 2143165012526429 7811132860327821642 n

275091766 2143165042526426 5672719659288163575 n

275108096 2143165075859756 4157663346480735692 n

275176697 2143164912526439 7348934171922115773 n

275015224 2143164825859781 2333009846671360324 n 
 
  S 13393954 
   
S 13393958
 
275197546 2143164879193109 2245413957226020282 n
 
                พลอากาศเอก นภาเดช ธูปะเตมีย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพอากาศ และพลอากาศเอก พันธ์ภักดี พัฒนกุล เสนาธิการทหารอากาศ ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานติดตามสถานการณ์ด้านบรรเทาสาธารณภัย ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพอากาศ มอบหมายให้ พลอากาศโท ชัยนาท ผลกิจ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ในฐานะ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการพลเรือนทหาร ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ พร้อมด้วย พลอากาศตรี ประภาส สอนใจดี ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ/โฆษกกองทัพอากาศ และ พลอากาศตรี สมพร แต้พานิช ผู้อำนวยการสำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ รวมทั้งผู้บังคับบัญชากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศและกำลังพลจิตอาสา ดำเนินการแจกจ่ายชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) แบบตรวจด้วยตนเอง ให้แก่ข้าราชการทหารอากาศและครอบครัว ตลอดจนประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงฐานทัพอากาศดอนเมือง เพื่อเพิ่มการเข้าถึงการตรวจคัดกรองเชื้อ COVID-19 เบื้องต้นโดยจัดกิจกรรมแจกชุดตรวจ ATK จำนวน ๒,๐๐๐ ชุด พร้อมเอกสารคำแนะนำการปฏิบัติตนเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ และแนวทางการรักษากรณีติดเชื้อ COVID-19 ณ บริเวณตลาดโต้รุ่ง (ท่าดินแดง) และบริเวณร้านค้าสวัสดิการทหารอากาศดอนเมือง ๒ (ทุ่งสีกัน) ระหว่างวันที่ ๒ - ๓ มีนาคม ๒๕๖๕
 
                     นอกจากนี้ กองทัพอากาศยังได้จัดตั้งศูนย์ประสานผู้ป่วย COVID-19 กองทัพอากาศ หรือ CRC (Covid Response Center) เพื่อให้ข้าราชการทหารอากาศและครอบครัว ที่มีผลตรวจ ATK เป็นบวก สามารถติดต่อเพื่อเข้าสู่ระบบ Home Isolation รวมทั้งข้อแนะนำการปฏิบัติตัวกรณีติดเชื้อ โดยสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 08-2032-1639 หรือ Line ID : rtafcrc ระหว่างเวลา ๐๘๐๐ – ๑๘๐๐ น. ได้ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ อีกทั้ง ยังคงดำเนินการตามมาตรการป้องกันและรักษาโรคติดเชื้อ COVID-19 อย่างต่อเนื่อง อาทิ การกำหนดแนวทางปฏิบัติราชการของกำลังพลให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดในแต่ละห้วง การเพิ่มขีดความสามารถของสถานพยาบาลหลักในการดูแลรักษาผู้ป่วย COVID-19 การจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม และการจัดตั้งศูนย์บริการวัคซีน เป็นต้น
 
 
 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. บริการกำลังพล ทอ.
 3. บริการประชาชน
 4. โฆษก กองทัพอากาศ
 5. Press Release
 • A20220622
  พิธีบวงสรวงงานคอนเสิร์ตทัพฟ้าคู่ไทยเพื่อ “ชัยพัฒนา” ครั้งที่ ๑๓
 • A20220620-2
  เสนาธิการทหารอากาศ เป็นประธานงานกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการ โรงเรียนเสนาธิการเหล่าทัพ "เสนาธิการสัมพันธ์" ประจำปี ๒๕๖๕
 • A20220621
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมกรมช่างอากาศ
 • A20220620
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ ให้การต้อนรับ ผู้อํานวยการหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสําหรับผู้บริหารระดับสูงสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • A20220617-2
  คณะอนุกรรมการประเมินผลการดำเนินงานกิจการสวัสดิการกองทัพอากาศ ตรวจติดตามผลการดำเนินงาน ของอาคารที่พักสวัสดิการ กองทัพอากาศ อ่าวมะนาว
 • A20220617
  พิธีปิดการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหารของกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๕
 • D20220609
  ขอเชิญชวนกำลังพลกองทัพอากาศร่วมกิจกรรม “วันพระบิดาแห่งกองทัพอากาศไทย ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕”
 • D20220610
  ประชาสัมพันธ์การแต่งกาย เนื่องในวันพระบิดาแห่งกองทัพอากาศไทย
 • D20220531
  ขอเชิญชวนข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ในสังกัดกองทัพอากาศ สั่งซื้อมังคุดช่วยเหลือชาวสวนจากภาคตะวันออก
 • D20220502
  กรมสวัสดิการทหารอากาศ เปิดรับสมัครหลักสูตร ฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นเสาร์-อาทิตย์ สำหรับกำลังพลกองทัพอากาศและครอบครัว รุ่นที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕
 • D20220420
  ตลาดนัดเปิดท้าย สวัสดิการ ทอ. เริ่มวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๕
 • D20220419
  ศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศ ขอเชิญข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ทอ. รับชมการถ่ายทดสดการแข่งขัน Cyber Operations Contest 2022 (รอบแรก)
 • D20220418
  สถาบันเวชศาตร์การบินกองทัพอากาศ งด!! การตรวจ เนื่องจากมีภารกิจตรวจคัดเลือกนักเรียนเตรียมทหาร
 • D20220411
  ​จุดบริการประชาชนของกองทัพอากาศ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๕
 • C20220224
  26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
 • C20220606
  กองทัพอากาศขอเชิญชมคอนเสิร์ต ทัพฟ้าคู่ไทย เพื่อ “ชัยพัฒนา” ครั้งที่ 13
 • C20220609
  ขอเชิญผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรง มาร่วมเป็น"ผู้ให้"ด้วยการบริจาคโลหิต ในสัปดาห์วันผู้บริจาคโลหิตโลก (World Blood Donor Day 2022)
 • C20220519
  โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กำหนดจัดงานวันสถาปนา โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ ประจำปี ๒๕๖๕ และมอบโล่เชิดชูเกียรติ “จักรพงษ์” แก่ศิษย์เก่าดีเด่น โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ ประจำปี ๒๕๖๕
 • C20220427
  สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ
 • C20220411
  วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ ขยายเวลารับสมัครบุคคลพลเรือน!!! เข้าเป็นนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
 • 20220307
  โฆษก ทอ.เปิดเผย เครื่องบิน F-16 ของกองทัพอากาศ ประสบอุบัติเหตุระหว่างฝึกบิน เบื้องต้นนักบินสามารถดีดตัวออกมาได้อย่างปลอดภัย
 • 20211118
  โฆษก ทอ.ชี้แจงโครงการจัดหาเครื่องบินโจมตีแบบเบา (AT-6) จำนวน ๘ เครื่อง