กองทัพอากาศ โดยกรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ และกองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ ๙ จังหวัดปัตตานี ร่วมจัดโครงการ เยาวชนไทยใต้ฟ้าเดียวกัน รุ่นที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕

S 2523494

S 2523496

S 2523500

S 2523501

S 2523505

S 2564110

S 2564122

S 2564125

S 2580675 
 
  S 2580676 
 
S 2580685   
 
S 2580686
 
S 2580690
 
S 2580688
                     

              กองทัพอากาศ โดยกรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ และกองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ ๙ จังหวัดปัตตานี ได้ร่วมจัดโครงการ เยาวชนไทยใต้ฟ้าเดียวกัน รุ่นที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕

             พลอากาศโท ชัยนาท ผลกิจ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก ธนินรัฐ ภูพงษ์พยัคฆ์ รองผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ, นาวาอากาศเอก เทพพิรักษ์ ฮ่อธิวงศ์ รองผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน สำนักนโยบายและแผน กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ และคณะเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินโครงการฯ ให้การต้อนรับน้องๆ เยาวชน จากจังหวัดปัตตานี ภายใต้โครงการ เยาวชนไทยใต้ฟ้าเดียวกัน รุ่นที่ ๑/๖๕ เมื่อวันศุกร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕, ๑๓๓๐น.
           กิจกรรมโครงการฯ น้องๆเยาวชน ได้เข้าชมพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ ซึ่งการแนะนำให้ความรู้โดยวิทยากรจากกองประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร กรมสารบรรณทหารอากาศ เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมา และความสำคัญของ กองทัพอากาศ และเดินทางไปยังจังหวัดนครนายก เพื่อทำกิจกรรมต่างๆ ทั้งกิจกรรมสันทนาการ รวมทั้งได้เดินทางศึกษาดูงาน ณ Leader Adventure Camp ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ โดยทุกกิจกรรมดำเนินการในทุกขั้นตอนอยู่บนพื้นฐานของความปลอดภัย และกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดจาก ทีมพี่เลี้ยง และทางคณะผู้ดำเนินโครงการฯ ได้ทำการตรวจ atk ให้กับผู้ร่วมโครงการ และ จนท.ฯ ทุกคน โดยมีผลการตรวจ เป็น ‘ลบ’ ตลอดทั้งโครงการ
 
 
 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. บริการกำลังพล ทอ.
 3. บริการประชาชน
 4. โฆษก กองทัพอากาศ
 5. Press Release
 • A20220622
  พิธีบวงสรวงงานคอนเสิร์ตทัพฟ้าคู่ไทยเพื่อ “ชัยพัฒนา” ครั้งที่ ๑๓
 • A20220620-2
  เสนาธิการทหารอากาศ เป็นประธานงานกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการ โรงเรียนเสนาธิการเหล่าทัพ "เสนาธิการสัมพันธ์" ประจำปี ๒๕๖๕
 • A20220621
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมกรมช่างอากาศ
 • A20220620
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ ให้การต้อนรับ ผู้อํานวยการหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสําหรับผู้บริหารระดับสูงสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • A20220617-2
  คณะอนุกรรมการประเมินผลการดำเนินงานกิจการสวัสดิการกองทัพอากาศ ตรวจติดตามผลการดำเนินงาน ของอาคารที่พักสวัสดิการ กองทัพอากาศ อ่าวมะนาว
 • A20220617
  พิธีปิดการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหารของกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๕
 • D20220609
  ขอเชิญชวนกำลังพลกองทัพอากาศร่วมกิจกรรม “วันพระบิดาแห่งกองทัพอากาศไทย ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕”
 • D20220610
  ประชาสัมพันธ์การแต่งกาย เนื่องในวันพระบิดาแห่งกองทัพอากาศไทย
 • D20220531
  ขอเชิญชวนข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ในสังกัดกองทัพอากาศ สั่งซื้อมังคุดช่วยเหลือชาวสวนจากภาคตะวันออก
 • D20220502
  กรมสวัสดิการทหารอากาศ เปิดรับสมัครหลักสูตร ฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นเสาร์-อาทิตย์ สำหรับกำลังพลกองทัพอากาศและครอบครัว รุ่นที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕
 • D20220420
  ตลาดนัดเปิดท้าย สวัสดิการ ทอ. เริ่มวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๕
 • D20220419
  ศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศ ขอเชิญข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ทอ. รับชมการถ่ายทดสดการแข่งขัน Cyber Operations Contest 2022 (รอบแรก)
 • D20220418
  สถาบันเวชศาตร์การบินกองทัพอากาศ งด!! การตรวจ เนื่องจากมีภารกิจตรวจคัดเลือกนักเรียนเตรียมทหาร
 • D20220411
  ​จุดบริการประชาชนของกองทัพอากาศ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๕
 • C20220224
  26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
 • C20220606
  กองทัพอากาศขอเชิญชมคอนเสิร์ต ทัพฟ้าคู่ไทย เพื่อ “ชัยพัฒนา” ครั้งที่ 13
 • C20220609
  ขอเชิญผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรง มาร่วมเป็น"ผู้ให้"ด้วยการบริจาคโลหิต ในสัปดาห์วันผู้บริจาคโลหิตโลก (World Blood Donor Day 2022)
 • C20220519
  โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กำหนดจัดงานวันสถาปนา โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ ประจำปี ๒๕๖๕ และมอบโล่เชิดชูเกียรติ “จักรพงษ์” แก่ศิษย์เก่าดีเด่น โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ ประจำปี ๒๕๖๕
 • C20220427
  สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ
 • C20220411
  วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ ขยายเวลารับสมัครบุคคลพลเรือน!!! เข้าเป็นนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
 • 20220307
  โฆษก ทอ.เปิดเผย เครื่องบิน F-16 ของกองทัพอากาศ ประสบอุบัติเหตุระหว่างฝึกบิน เบื้องต้นนักบินสามารถดีดตัวออกมาได้อย่างปลอดภัย
 • 20211118
  โฆษก ทอ.ชี้แจงโครงการจัดหาเครื่องบินโจมตีแบบเบา (AT-6) จำนวน ๘ เครื่อง