1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. บริการกำลังพล ทอ.
 3. บริการประชาชน
 4. โฆษก กองทัพอากาศ
 5. Press Release
 • A20230320-1
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ​ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา และบรรยายพิเศษเรื่อง ​"แนวทางการปฏิบัติและจัดทำโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน​ รองรับสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์​กองทัพอากาศ ในห้วง​ 2566-2570"
 • B20230317-
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีขอขมาลาอุปสมบทหมู่ภาคฤดูร้อน ของนักเรียนนายเรืออากาศชั้นปีที่ ๓ จำนวน ๖๒ นาย
 • A20230321
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพอากาศ (พสบ.ทอ.) รุ่นที่ 17 ณ ห้องรับรองกองทัพอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ
 • A20230322-4
  รองเสนาธิการทหารอากาศ ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงของกองทัพอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการศึกษาของสำนักงานพัฒนาระบบราชการกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๖
 • A20230322-3
  เสนาธิการทหารอากาศ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในการป้องกันปัญหายาเสพติด ณ หอประชุมกานตรัตน์ กองทัพอากาศ
 • A20230321-10
  ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ในฐานะคณะกรรมการบริหารการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุที่อยู่ในความปกครองดูแลของกองทัพอากาศ เดินทางมาตรวจการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุฯ บริเวณสนามบินวัฒนานครที่กองบิน ๓
 • D20230323-5
  วิทยาลัยการทัพอาก​าศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เสวนาวิชาการ วันอังคารที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๖
 • D20230324
  สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน 65 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่ 29 มีนาคม - 30 เมษายนนี้
 • D20230323-4
  ​ขอเชิญข้าราชการกองทัพอากาศ เข้าร่วมกิจกรรมฝากบ้านไว้ สห.ทอ.
 • D20230323-3
  ​ขอเชิญชม บรรยากาศการจัดหน่วยมิตรประชากองทัพอากาศ
 • D20230320
  หลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 2 ประจำปี 66 สำหรับกำลังพลกองทัพอากาศ ครอบครัว และบุคคลทั่วไป เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 20 มีนาคม-20 เมษายน 66
 • D20230323
  5 ขั้นตอนในการปฏิบัติ ในการสอบภาควิชาการ (นักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพอากาศ)
 • D20230317
  ขอเชิญชม สัมภาษณ์พิเศษ ผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ ภารกิจ การแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละออง [Live] 08.00 น. #วันใหม่วาไรตี้ (17 มี.ค. 66)
 • D20230315
  ขอเชิญชวน กำลังพลกองทัพอากาศ ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ปิดไฟที่ไม่จำเป็น เป็นเวลา 1 ชั่วโมงในวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2566
 • C20230323-1
  สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ งดการตรวจ
 • C20230323
  ​คลินิกวัคซีน รพ.ทหารอากาศ (สีกัน) พอ.
 • C20230320
  ​ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมวันไตโลก
 • C20230316-1
  โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) เปิดให้บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ฝาสีม่วง สำหรับประชาชน ประจำเดือนมีนาคม 66
 • C20230316
  โครงการจิตอาสาประดิษฐ์อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ป่วย รับสมัครผู้สูงอายุ 60ปี ขึ้นไป ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ประดิษฐ์ “น้องช้างทำมือ” เพื่อให้ผู้ป่วยที่มีอาการมือเกร็ง ณ ห้องฉีดวัคซีน โรงอาหารชั้น2 รพ.ทหารอากาศ (สีกัน)
 • C20230315-1
  ต้นไม้ต้นเดียวลดมลพิษได้มากกว่าที่คิด ปลูกต้นไม้คนละต้น เรื่องง่ายๆ ที่เราช่วยโลกได้
 • 20221017-3
  ผู้บังคับบัญชาของผู้ก่อเหตุยิงเพื่อนบ้านได้รับบาดเจ็บ ขอเข้าธำรงวินัยเพื่อแสดงความรับผิดชอบ ส่วนผู้ก่อเหตุให้พักราชการไว้ก่อน
 • default
  E20180725
 • 20221017-2
  โฆษกกองทพัอากาศ ระบุ ดำเนินการตามกฎหมายและทางวินัย กรณีข้าราชการทหารอากาศกอ่เหตุทะเลาะวิวาทยิงเพื่อนบ้านได้รับบาดเจ็บ
 • 20221017
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ แต่งตั้งทีมโฆษกกองทัพอากาศ ปี 66 มุ่งเน้นสื่อสารถูกต้อง ชัดเจน ทันเหตุการณ์ และสร้างสรรค์
 • E20220630
  กองทัพอากาศ นำเครื่องบิน F-16 ขึ้นบินลาดตระเวนรบ บริเวณแนวชายแดน อำเภอพบพระ จังหวัดตาก หลังตรวจพบอากาศยานทางทหาร บินล้ำแดน